rozmowa ludzi w biurze rachunkowymOferta Biura rachunkowego VerSus

Biuro rachunkowe VerSus oferuje szereg usług związanych z obsługą księgowo-rachunkową. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Oferujemy możliwość dojazdu do klientów w celu odebrania dokumentów. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszymi usługami. Biuro w ramach współpracy z mBank w Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych zapewnia otwarcie działalności gospodarczej na miejscu w biurze oraz otwarcie rachunku  firmowego w mBank.

 

Księga handlowa

Zajmujemy się prowadzeniem Księgi Handlowej. W ramach tej usługi oferujemy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w Księdze Handlowej;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży – dla celów podatku VAT;
 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT;
 • zamknięcie roku obrachunkowego;
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej;
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego.

 

Karta podatkowa

Prowadzimy Kartę Podatkową przedsiębiorstw działających w branży usługowej oraz wytwórczo-usługowej. Wynikające z ustawy zasady określają, że tego typu przedsiębiorstwa zwolnione są od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Zobowiązane są, jednak do comiesięcznego odprowadzania zryczałtowanej stawki podatku, która nie zależy ani od obrotów, ani od dochodu firmy. Jest ona ustalona odgórnie przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. W dużej mierze zależy od charakteru prowadzonej działalności. Karta Podatkowa jest formą opłacalną szczególnie dla przedsiębiorstw, które zatrudniają niewielu pracowników. Naszym Klientom pomagamy w kompleksowym i rzetelnym prowadzeniu Karty Podatkowej.

 

Kadry i płace

Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową. Zajmujemy się:

 • sporządzaniem dokumentacji zatrudnienia (umów o pracę, świadectw pracy);
 • prowadzeniem akt osobowych pracowników;
 • prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń;
 • sporządzaniem listy płac;
 • sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS;
 • obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • przygotowaniem rocznych deklaracji dla pracowników – PIT-11 / PIT-8B.

 


Usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe VerSus

rozliczanie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej

obliczanie ryczałtu na kalkulatorze

Ewidencja ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

trzymanie w dłoniach kalkulatora

Księga Przychodów i Rozchodów

uzupełnianie dokumentów

Księga Handlowa

wykonywanie obliczeń na niebieskim kalkulatorze

Karta Podatkowa

banknoty i monety leżące na stole

Kadry i płace