długopis i kalkulator leżący na dokumentachProwadzenie Ksiąg Handlowych

W ofercie naszych usług znajduje się prowadzenie Ksiąg Handlowych. Zajmujemy się ewidencjonowaniem wszystkich obowiązkowych dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych. Oferujemy usługi nakierowane na kontrolę podatku VAT – prowadzimy rejestr zakupu i sprzedaży, ustalamy wysokość zobowiązania podatników. Współpracujemy z firmami w zakresie sporządzania finansowego podsumowania rocznego. Zamykamy rok obrachunkowy i sporządzamy roczne zeznania i deklaracje podatkowe. Zajmujemy się przygotowywaniem bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej. Oferujemy pełne opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont.

 

Czym jest Księga Handlowa?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dokumentowania wszystkich operacji związanych ze zdarzeniami gospodarczymi. W tym celu wykorzystuje się Księgę Handlową, która pełni funkcję rejestracji przychodów i rozchodów. Dzięki takiemu systemowi w łatwy sposób można także wyliczać wysokość zobowiązań podatkowych. Księga Handlowa daje również przejrzysty obraz całej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą w skład Księgi Handlowej wchodzą: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald oraz inwentarz. Do prowadzenia Księgi Handlowej zobowiązane są spółki kapitałowe, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz osoby fizyczne i spółki, które rocznie przekroczą limit przychodu wynoszący 2 000 000 euro.