mężczyzna w koszuli w biurze rachunkowymEwidencja ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Świadczymy usługi związane z prowadzeniem ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zajmujemy się kompleksowym sprawdzaniem dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym. Rejestrujemy dokumenty księgowe w Ewidencji Przychodu. Prowadzimy rejestr zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT. Ustalamy wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego VAT. Przygotowujemy dokumenty związane z przelewami do Urzędu Skarbowego i ZUS. Zajmujemy się sporządzaniem rocznego zeznania podatkowego. Przeprowadzamy także wszelkie obowiązkowe ewidencje.

 

Które firmy mogą rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, z której korzysta wielu przedsiębiorców. To jedna z częściej wybieranych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W tym przypadku podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania. Na przedsiębiorców korzystających z tej formy opodatkowania nałożony jest obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Z ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w formie indywidualnej lub w formie spółki osobowej. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego zaznacza swój wybór rozliczania przychodów z działalności we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.