małżeństwo w biurze rachunkowymRozpoczęcie działalności gospodarczej

Pomagamy Klientom w działaniach zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wskazujemy, która forma działalności będzie najkorzystniejsza w danym przypadku. Pomagamy w wyborze optymalnej formy opodatkowania. Zajmujemy się wypełnianiem druków rejestracyjnych – EDG, NIP, ZUS. Wspieramy naszych Klientów w zakładaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Współpracujemy z firmami długofalowo, zapewniając im trwałą opiekę księgową i rozliczeniową. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wybrania najbardziej opłacalnej formy działania w różnych branżach. Na bieżąco zapoznajemy się ze zmianami w prawie finansowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom ulgi, z których mogą skorzystać przy zakładaniu działalności gospodarczej.

 

Likwidacja działalności gospodarczej

Skuteczne zamknięcie działalności gospodarczej wymaga od właściciela dopełnienia wielu czynności prawnych i finansowych. Niezależnie, czy dotyczy to spółki jednoosobowej, czy spółki z o.o. kwestie likwidacji muszą zostać zakończone w odpowiedni sposób. Nasze biuro rachunkowe pomaga w spełnieniu wszystkich formalności na każdym etapie likwidacji. Zajmujemy się między innymi zabezpieczeniem ksiąg i dokumentów spółki. Dane wrażliwe w nich zawarte są szczególnie istotne a ich przechowywanie musi odbywać się zgodnie z wyznaczonymi procedurami. Nasza firma daje gwarancję bezpiecznego zarchiwizowania ksiąg i zawartych w nich danych finansowych.